— Pysy kartalla

Perustietoa

Käsitteitä

Kun lapsen vanhemmat ovat muuttaneet erilleen välien rikkoutumisen takia joutuvat he viimeistään tutustumaan ainakin seuraaviin käsitteisiin.

mother, daughter, field-103311.jpg

Elatusvelvollisuus

Lapsella on oikeus elatusapulain mukaan riittävään elatukseen, joka käsittää lapsen kehitystason mukaisten aineellisten ja hen-kisten tarpeiden tyydyttämisen, lapsen tarvitseman hoidon ja koulutuksen sekä tästä aiheutuvat kustannukset.Tästä elatus-velvollisen tehtävästä vastaavat kummatkin vanhemmat elatuskykynsä mukaan.

Etävanhempi

Puhekielessä on muodostumassa jo vakiintuneeksi tavaksi kutsua sitä vanhempaa, joka asuu erillään lapsesta etävanhem-maksi.

Yhteishuoltajuus vai yksinhuoltajuus

Yhteishuoltajuudessa etävanhemmalla on mm. oikeus saada viranomaisilta tietoja lapsen terveydentilasta, koulunkäynnistä ym. Lapsen passiin, nimenmuutokseen ja ulkomaille muuttoon tarvitaan etävanhemman suostumus. Valtaosassa erotapauksista päädytään yhteishuoltajuuteen.

Elatusapu

Elatusapu on etävanhemman taloudellinen panos lapsen elatuskustannuksiin. Se voidaan joko sopia lastenvalvojan luona tai määrätä tuomioistuimen antamalla ratkaisulla.

Lapsi 0-6v kulut/kkLapsi 7-12v kulut/kkLapsi 13-17v kulut/kk
Ruoka kotona116116116
Vaatteet, jalkineet707089
Puhtaus7817
Puhelin0834
Tietokone076
Taskurahat03368
Virkistys-harrastustoiminta255160
Terveydenhoito14616
Koulutus024
Matkat162646
Ulkona syöminen91625
Vauvan tarvikkeet2900
Lapsen osuus kodin kalusteista yms.565656
YHTEENSÄ342399537

Aikuisten yleiskustannukset

Avio/Avoliitossa asuvat 518 yksin asuvat 615.


kohta 3.3.1.2.Yleisten elinkustannusten määränä pidetään: yksin asuvan henkilön tai yksinhuoltajan osalta 615 euroa kuukaudessa; ja avioliitossa, avioliiton-omaisessa suhteessa tai muussa parisuhteessa elävän henkilön osalta 518 euroa kuukaudessa.

kohta 3.3.6.4. Jos vanhemman aviopuoliso on hyväksyttävästä syystä kokonaan tai osaksi vanhemman elatuksen varassa, vanhempi saa vähentää aviopuolisonsa yleisiin elinkustannuksiin ja asumis-kustannuksiin tarvittavan määrän. Vähennyksen enimmäismäärä on kuitenkin yleisten elinkustannusten osalta 518 euroa kuukaudessa ja asumiskustannusten osalta 3.3.2. kohdan 1-5 kappaleen mukaan laskettu määrä.

kohta 3.3.6.5. Jos vanhemman avopuoliso on avopuolisoiden yhteisen lapsen hoidon vuoksi kokonaan tai osaksi vanhemman elatuksen varassa, vanhempi saa vähentää avopuolisonsa elinkustannuksiin tarvittavan määrän, kuitenkin enintään 257 euroa kuukaudessa.

kohta 3.3.7. Lapsen tapaamisoikeuden toteuttamisesta aiheutuvat matkakustannukset otetaan huomioon sen vanhemman elatuskyvyn vähennyksenä, joka vastaa niistä. Kustannukset otetaan huomioon halvimman tarkoituksenmukaisen matkustustavan käyttämisestä aiheutuvien kustannusten mukaisesti. Vähennyksen saa kuitenkin tehdä vain siltä osin kuin kustannusten määrä lasta kohden ylittää 124 euroa kuukaudessa. Vähennyksen enimmäismäärä on 124 euroa kuukaudessa lasta kohden.

Elatusapujen indeksikorotustaulukko

1.1.1995 5 % ennen 1.1.1993 vahvistettu
1.1.2000 5 % ennen 1.1.1995 vahvistettu
1.1.2002 5% ennen 1.1.2000 vahvistettu
1.1.2007 5 % ennen 1.1.2002 vahvistettu
1.1.2009 5 % ennen 1.1.2007 vahvistettu
1.1.2010 2,297 % kaikkiin sopimuksiin
1.1.2011 2,38 % kaikkiin sopimuksiin
1.1.2012 3,57 % kaikkiin sopimuksiin
1.1.2013 2,63 % kaikkiin sopimuksiin
1.1.2014 1,17 % kaikkiin sopimuksiin
1.1.2015 1,00 % kaikkiin sopimuksiin
1.1.2016 -0,26% kaikkiin sopimuksiin
1.1.2017 0,47% kaikkiin sopimuksiin
1.1.2020 0,77% kaikkiiin sopimuksiin
1.1.2021 0,20% kaikkiin sopimuksiin

Elatustuki 01.01.2021 alkaen 167,35 euroa kuukaudessa lasta kohden.Turku 01.01.2021

YLEINEN TAPAAMISSOPIMUS MALLI

Lapsella on oikeus tavata etävanhempaansa ja olla hänen luonaan ainakin seuraavasti:

Parillisten viikkojen viikonloppuina perjantaista klo 18.00 sunnuntaihin klo 18.00. Jokaisen viikon keskiviikosta klo 16.00 torstaihin klo 08.00.
Parillisten vuosien koulujen hiihtoloman aikana viimeisestä koulupäivästä klo 16.00 loman jälkeiseen ensimmäiseen koulupäivään klo 08.00, 30.04 klo 10.00-01.05 klo 18.00 sekä koulujen syysloman aikana viimeisestä koulupäivästä klo 16.00 loman jälkeiseen ensimmäiseen koulupäivään klo 08.00 ja 23.12. klo 16.00- 26.12 klo 18.00.
Parittomien vuosien pääsiäisenä kiirastorstaista klo 18.00 aina II pääsiäispäivään klo 18.00, juhannuksena aatonaatosta klo 18.00 aina sunnuntaihin klo 18.00 sekä 29.12 klo 16.00-02.01 klo 08.00.
Koulujen kesäloman aikana yhteensä kolme viikkoa, jonka/jotka ajankohdat etävanhempi ilmoittaa lähivanhemmalle vuosittain 30.04 mennessä ja ellei ilmoitusta ole tehty alkaa viikon mittainen ajanjakso 15.06 ja kahden viikon ajanjakso 15.07.
Etävanhemman viikonloppuna lauantaista klo 18.00 aina sunnuntaihin klo 18.00.
Etävanhempi hakee lapsen tapaamisiin ensisijaisesti joko koulusta tai päivähoidosta ja palauttaa samoin ensisijaisesti joko kouluun tai päivähoitoon. Mikäli vanhemmat muuttavat vähintään 50 km:n päähän toisistaan asumaan vastaavat he puoliksi tapaamisten aiheuttamista matkakuluista.

Turku 25.03.2013

Maija Meikäläinen Matti Meikäläinen