Mistä kysymys?

01.

Oletko eronnut?

02.

Eroamassa?

03.

Neuvoja lasten tapaamiseen?

04.

Ongelmia elatusmaksuissa?

Etävanhempien liitto ry toimii valtakunnallisena yhdistyksenä ja siihen kuuluu jäseninä sekä yksityishenkilöitä että lastensuojelujärjestöjä.

Tavoitteet

Etävanhempien liitto ry:n tavoitteet käyvät parhaiten ilmi yhdistyksen sääntöjen 2 ja 3§:stä

2§ Yhdistyksen tarkoituksena on lastensuojelu- järjestönä pyrkiä turvaamaan lapsen ja molempien vanhempien oikeudet sovittaessa ja päätettäessä lapsen asumisesta, tapaamisoikeudesta, huoltajuudesta ja elatusmaksuista.

3§ Toimintansa tukemiseksi yhdistys hankkii varoja keräämällä jäsenmaksuja jäseniltään, järjestämällä rahankeräyksiä, ottamalla vastaan lahjoituksia, avustuksia ja jälkisäädöksiä sekä tarjoamalla pienimuotoista ostopalveluja kunnille ja muille sitä tarvitseville. Tässä tarkoituksessa yhdistys pyrkii erityisesti vaikuttamaan siihen, ettei lapsen oikeutta vanhempiinsa vaaranneta kohtuuttomien elatusmaksujen muodossa, tapaamis- ja luonapito-oikeuksia häiritä ja että lapsen huoltajaa määrättäessä suoritetaan molempien vanhempien sopivuudesta huoltajaksi tasapuolinen ja riittävä selvitys. Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa pyrkimällä vaikuttamaan yleisen mielipiteeseen informoimalla eduskuntaa, viranomaisia ja lehdistöä, antamalla lausuntoja, järjestämällä kokouksia ja julkisia tilaisuuksia sekä harjoittamalla voittoa tavoittelematta julkaisu- ja neuvontatoimintaa.